Biomágneses rezonancia

 A biomágneses rezonancia működési elve

biomágneses rezonancia

Világunkban minden energiából áll, és mindennek megvan a saját egyedi szerkezeti rezgése. Ezt fejezi ki Einstein képlete is: E=mc2. A mai modern tudomány nem csak elismeri, hanem a gyakorlatban alkalmazza ezt a tényt.

A színek, a hangok, a Nap sugárzása, a technikai eszközeink, az orvosi képalkotó eljárások mind-mind frekvenciákkal (rezgésekkel) hatnak illetve működnek. Az aura manapság már fotózható, már nem a misztikus dolgok közé tartozik, hanem kézzel fogható, látható valóság. Minden létezőnek van aurája, így az embernek is, ami nem más, mint az emberi test bio-elektro-mágneses energia „felhője”.

A testmező egy információ-mintákkal telített energia mező.Testünk minden szerve (szövete és sejtje) a saját specifikus mezőjét hozza létre. Minden szervünknek és a bennük lévő sejteknek egyedi, csak rájuk jellemző rezgése (frekvenciája) van. Egy májsejt csak a rá jellemző frekvencián képes rezegni, ugyanígy a tüdő-, szív-, izom-, idegsejtek is egyedi rezgésmintával rendelkeznek.

A szervek rezgésmintáit már több kutatóintézet kimérte. Ismertek az egészséges állapot frekvenciái, de ismertek az optimálistól eltérő frekvenciák is, melyek különböző betegségek esetén mérhetőek. Az elektromágneses frekvenciákra is igazak a hullámtan törvényszerűségei, így egy beteg szerv működése javítható, ha a rá jellemző optimális frekvenciákat juttatjuk el hozzá az eredendő állapot visszaállítása céljából.

A sejtszintű folyamatok összefüggései

Az emberi szervezetet nem tekinthetjük csupán biokémiai folyamatok összességének. A sejtekben zajlódó kémiai folyamatok hatására elektromos feszültség keletkezik a sejthártyában – ez a membránpotenciál -, amelyet az élettani kutatók már régen megmértek. Egy egészséges sejtben ez az érték -90mV.

biomágneses rezonancia

Minden elektromosság mágneses teret gerjeszt maga körül. Az embert tehát bio-elektro-mágneses lénynek kell tekintenünk. Kóros folyamatok esetén a membránpotenciál értéke a nulla felé mozdul el (pl. -20mV lesz), így a sejt mágneses tere is megváltozik (ez történik pl. a sejtszintű elsavasodáskor). A sejt-specifikus frekvenciák harmonizálhatják a sejteket (szöveteket) és azok elektromágneses terét, így ennek következtében a biokémiai folyamatok is normalizálódhatnak.

Elektromágnesesség az orvostudományban

Szerveinkről (szöveteinkről, sejtjeinkről) elektromos és elektromágneses jelek vezethetők el, melyekből néhányat az orvostudomány is felhasznál a diagnosztikában. A testre irányított egy bizonyos frekvenciát (röntgen, mágneses rezgés) a testünk szövetei különböző módon nyelik el, ill. engedik át magukon. Ezért lehet képet alkotni a test szerveiről, szöveteiről (RTG, CT, MRI, PET). Ékes bizonyítéka ez annak, hogy az emberi test különböző frekvenciájú szövetekből (sejtekből) áll.

A hullámtan törvényszerűségei

A fizikában a hullámtan törvényszerűségeiből ismert, hogy azonos fázisban találkozó hullámok erősítik, ellentétes fázisban találkozók gyengítik vagy kioltják egymást.

Adey-ablak: a sejtek frekvencia szűrője

Adey-ablak_2

 

A sejtek megszűrik, hogy milyen jeleket engednek be. Ezért javításukhoz ismerni kell, hogy melyik típusú sejt, milyen frekvencián kommunikál, mert mindegyik sejtet a saját „nyelvén” kell megszólítani. Ezt a kommunikációs rést Adey-ablaknak, vagy biológiai ablaknak nevezik. Emiatt a biomágneses rezonanciás közérzet javításnak nincs káros mellékhatása, hiszen a nem nekik szóló üzeneteket még csak meg sem hallják a sejtek.

Mágnesesség és sejt-specifikus frekvenciák: NEM UGYANAZ!

A köztudatba már szervesen beépültek a mágneses közérzetjavító lehetőségek. Gombamód jelennek meg a különböző készülékek, azonban nagy fogalmi zavarok vannak azok hatásának értelmezésében.

Sok esetben a marketing nagyobb súllyal szerepel, mint az alapvető működés megértetése. Ennek is köszönhető, hogy csalódottságot okozhat a várt regeneráció elmaradása.

biomágneses rezonancia

A pulzáló mágnesesség nem specifikus, csupán a sejtek körüli elektromágneses teret harmonizálja, így csak közvetve képes hatni a sejtekre. Legfőbb hatása a mikrokeringés javításából származik. A sejt-specifikus frekvenciák közvetlenül a sejtek egyedi rezgéseire hatnak. Az esetleges elváltozásokat sejtszinten, célzottan képesek optimalizálni, egyensúlyba hozni a hullámtan törvényszerűségeit felhasználva.

Biomer – biomágneses rezonancia – valami egészen új

Biomágneses rezonancia

A biomágneses rezonancia (Biomer) egy olyan komplex eljárás, amely elektromágneses jelek közvetítésével kommunikál a sejtekkel. Az eljárás lényege, hogy ha valamilyen külső hatásra (és abból bőven akad) hibás utasításokat kapnak a sejtek, akkor mérhető ez az elváltozás és még helyrehozható időben.

A mágnesterápia és a biorezonancia ötvözéséből keletkezett biomágneses rezonancia, és a jövő orvostudományának talán az egyik legnagyobb ígérete. A szervezet legalapvetőbb folyamatainak befolyásolásával serkenti, beindítja a szervezet saját önregenerációját. Nagyon nagy előnye, hogy felhasználási területe természeténél fogva igen sokrétű, és nincs káros mellékhatása. A már jól ismert mágnesterápia a pozitív hatásai mellett, megtanítja a szervezetet arra, amit az – egészséges korában – már valaha tudott.

A kezelések lényege, hogy megerősítsük a harmonikus rezgéseket, és szüntessük meg a diszharmonikusokat. Ez annyit jelent, hogy ha betegség esetén a szervezetre ellenkező értelmű hullámokat bocsátunk, akkor azzal kioltjuk a sejtek hibás kommunikációját, vagyis megszüntetjük magát az okot.

biomágneses rezonancia

Tehát arra kell figyelni, hogy a megfelelő sejtekhez, a megfelelő hangerőn, megfelelő hosszan és a megfelelő nyelven beszéljünk. És természetesen, hogy megfelelő dolgokat mondjunk nekik.

Már csak az a kérdés, hogy a sejtekben ez az információ mennyi ideig tartható fenn? A szervezet a különböző biológiai értelmet hordozó jeleket meg tudja őrizni, és pedig a szervezet nagy részét alkotó vízmolekulák segítségével.

Természetesen ennek a vízmemóriának az információhordozó képessége nagymértékben függ a szervezet hidratáltsági állapotától is. A Biomer készülék beszerzése és rendszeres használata nagy segítséget nyújthat egyéni felhasználóknak, családi vagy kisebb közösségeknek, hogy közérzetüket a „jól érzem magam” kategóriába billenthessék és tartósan ott is tarthassák. Lehetőséget kínál továbbá a hagyományos orvoslás számára, hogy még hatékonyabban végezhesse gyógyító és rehabilitációs tevékenységét.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.